Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu biznes2go.com.pl

 • Administratorem danych osobowych jest Monika Ogórek z siedzibą
  w Krakowie przy ul. ks. Mikołaja Kuczkowskiego, nr 14, lok. 12, 31-618 Kraków, NIP: 6782657727, REGON: 360357571
 • Kontakt:

Monika Ogórek, tel. +48 604 757 800,

E-mail: biuro@biznes2go.com.pl

 • Administrator przetwarza dane osobowe klientów przekazane w ramach umowy na świadczenie usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W tym realizacji związanych z tym obowiązków publicznoprawnych. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.
 • Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:

– za zgodą Klienta w celu realizacji umowy na świadczenie usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta.

 • Podstawa przekazania danych – dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy na świadczenie usług oferowanych przez firmę Monika Ogórek.
 • Klient nie ma obowiązku, w tym prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji dalszego świadczenia usług przez firmę Monika Ogórek.
 • Administrator może przekazać dane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 • Okres przechowywania danych osobowych – nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
 • Klientowi przysługuje prawo do:
  • żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do organu nadzoru
  • wniesienia sprzeciwu, w sytuacji, gdy:

– zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzanie jego danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub

– w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Potrzebujesz szybkiego kontaktu?
Zostaw Swój email - skontaktuję się z Tobą !

Kontakt