Zarządzanie finansami

Sprawdź w czym mogę pomóc

Pomoc w zakresie sporządzania bieżącej analizy finansowej, konstruowania budżetu, zarządzania płynnością finansową, poprawy wskaźników finansowych dla potrzeb zwiększenia zdolności kredytowej, ocena opłacalności inwestycji

Pozyskiwanie dofinansowania dla nowych i istniejących firm

Ocena kondycji przedsiębiorstwa w zakresie m.in:

 • analizy wskaźnikowej firmy,
 • analizy porównawczej,
 • oceny płynności finansowej firmy,
 • analizy opłacalności podejmowanych decyzji biznesowych,
 • oceny zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Analiza jest wykonywana na podstawie dokumentów finansowych firmy i zawiera prognozę na ustalony okres. Zakres usługi jest dobierany na podstawie indywidualnych potrzeb.

 

Przeprowadzenie analizy opłacalności inwestycji obejmuje m.in:

 • analizę SWOT,
 • ocenę ryzyka,
 • wewnętrzną stopę zwrotu IRR,
 • ustalenie bieżącej stopy zwrotu NPV,
 • doradztwo w zakresie źródeł finansowania

 

Doradztwo biznesowe to indywidualne spotkania konsultacyjne z zakresu zarządzania finansami, których celem jest wspólne określenie potrzeb i wypracowanie strategii działania w zakresie m.in:

 • skonstruowania dochodowego pomysłu na rozwój firmy,
 • opracowywania Biznesplanu inwestycji,
 • określenia zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny,
 • analizy opłacalności podejmowanych decyzji biznesowych,
 • źródeł pozyskiwania środków na inwestycje (dotacje, pożyczki, kredyty)

Biznes2go

+48 604 757 800

biuro@biznes2go.com.pl

Sprawdź także ofertę:

To doraźne lub stałe wsparcie konsultingowe w zakresie oceny możliwości uruchomienia własnej firmy, szukania pomysłu na biznes,  oceny bieżącej sytuacji firmy, ocena perspektyw rozwoju

Potrzebujesz szybkiego kontaktu?
Zostaw Swój email - skontaktuję się z Tobą !

Kontakt