Uruchamianie własnej firmy

Do wyboru mamy:

 • dotację z Urzędu Pracy dla zarejestrowanych osób bezrobotnych – ok 43 000 zł
 • dotację z Lokalnych Grup Działania, obejmuje również osoby pracujące – do 150 000 zł
 • dotacje unijne dla osób nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne – ok 40 000 zł 

Na podstawie uzupełnionego formularza informacyjnego dokonuję pełnego audytu możliwości uzyskania dotacji, po którym przedstawiam możliwości wraz z ofertą  współpracy. Usługa obejmuje:

 • przygotowanie kompletu dokumentów do naboru, wraz z załącznikami, zgodnie z obowiązującym regulaminem
 • udostępnienie wzorów załączników zwiększających szansę na uzyskanie dotacji
 • opiekę podczas całego procesu przygotowywania i oceny wniosku aż do rozliczenia dotacji
 • nielimitowane doradztwo w zakresie realizowanego pomysłu, obejmujący pomoc w doborze formy opodatkowania
 • gwarancję pozytywnej oceny formalnej – jeśli wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych gwarantuję pełny zwrot wpłaconych środków

Pozyskanie środków w ramach preferencyjnych pożyczek unijnych na założenie firmy w wysokości ok 140 000 zł, z możliwością jej częściowego umorzenia do 40 000 zł, Usługa obejmuje:

 • ocenę możliwości uzyskania finansowania,
 • przygotowanie kompletu dokumentów do naboru,
 • opracowywania Biznes planu, planu finansowego i innych wymaganych załączników, zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru
 • rozliczenie finansowania

W ramach indywidualnych konsultacji zapewniam:

 •  ocenę atrakcyjności pomysłu na firmę
 • wymagania formalne związane z uruchomieniem firmy 
 • pomoc w doborze formy prawnej, rodzaju opodatkowania
 • pomoc w konstrukcji budżetu firmy
 • wsparcie przy samodzielnym przygotowaniu wniosku o dotację
Konsultacje odbywają się z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, niewymagających instalacji, telefonicznie lub osobiście (w Krakowie). Zakres konsultacji, czas trwania dobierany jest indywidualnie do potrzeb, na podstawie przesłanego formularza.

Biznes2go

+48 604 757 800

biuro@biznes2go.com.pl

Sprawdź także :

Potrzebujesz szybkiego kontaktu?
Zostaw Swój e-mail - skontaktuję się z Tobą !

Kontakt