Firma na wsi

Finansowanie bezzwrotne

Opis

Dofinansowanie jest bezzwrotne, a jego wysokość zależy od prowadzonego naboru oraz zasobów finansowych instytucji prowadzącej projekt. Zwykle wynosi do 100 tys. zł.

Grupa Docelowa Beneficjentów

Dotację mogą uzyskać rolnicy oraz osoby zamieszkujące na terenach wiejskich. Wniosek o jej uzyskanie należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Osoby mieszkające na wsi, ale nie będące rolnikami mogą zapytać w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania.

Gdzie szukać?

Aktualnych informacji w zakresie prowadzonych naborów należy szukać na stronach internetowych podanych poniżej:

Procedura wnioskowa

  1. Złożenie formularza rekrutacyjnego, obejmującego założenia otwieranej firmy takie jak profil działalności, produkt, rynek docelowy, konkurencja, przeznaczenie dofinansowania zgodne z założeniami konkretnego projektu, do znalezienia w regulaminie projektu.
  2. Uczestnictwo w zajęciach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (rachunkowość, marketing, pisanie biznes plany) oraz w indywidualnych spotkaniach z doradcą biznesowym, który podczas indywidualnych konsultacji pomaga opracować realne założenia biznesu.
  3. Złożenie opracowanego biznes planu do oceny.
  4. Po uzyskaniu akceptacji następuje podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz określenie warunków wydatkowania środków.
  5. W okresie obowiązywania umowy musi zostać utrzymana firma (nie wolno jej zawiesić lub zlikwidować).
  6. W trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie w postaci dotacji pomostowej na bieżącą działalność

Potrzebujesz szybkiego kontaktu?
Zostaw Swój email -skontaktuję się z Tobą

Kontakt