Dotacja z LGD w 2024 roku

Finansowanie bezzwrotne

Opis

Lokalna Grupa Działania (LGD) to stowarzyszenie działające na terenie gmin wiejskich i miejsko – wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców. Udział gminy w LGD należy sprawdzić w Bazie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).  

Grupa Docelowa Beneficjentów

Dotację mogą uzyskać osoby zamieszkujące na terenie gminy należącej do LGD i niepodlegające ubezpieczeniu w KRUS. Pozostałe kryteria są zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju dla każdej z LGD indywidualnie. 

 

Gdzie szukać?

Aktualnych informacji w zakresie prowadzonych naborów należy szukać na na stronach internetowych LGD, wyszukując ją w Bazie Lokalnych Grup Działania

Procedura wnioskowania

  1. Złożenie formularza rekrutacyjnego, obejmującego założenia otwieranej firmy takie jak profil działalności, produkt, rynek docelowy, konkurencja, przeznaczenie dofinansowania zgodne z założeniami konkretnego projektu, do znalezienia w regulaminie projektu.
  2. Uczestnictwo w zajęciach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (rachunkowość, marketing, pisanie biznes plany) oraz w indywidualnych spotkaniach z doradcą biznesowym, który podczas indywidualnych konsultacji pomaga opracować realne założenia biznesu.
  3. Złożenie opracowanego biznes planu do oceny.
  4. Po uzyskaniu akceptacji następuje podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz określenie warunków wydatkowania środków.
  5. W okresie obowiązywania umowy musi zostać utrzymana firma (nie wolno jej zawiesić lub zlikwidować).
  6. W trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie w postaci dotacji pomostowej na bieżącą działalność

Potrzebujesz szybkiego kontaktu?
Zostaw Swój email -skontaktuję się z Tobą

Kontakt