Doradztwo w zakresie wyboru dofinansowania inwestycji

Doradztwo biznesowe to indywidualne spotkania konsultacyjne z zakresu zarządzania finansami, których celem jest wspólne określenie potrzeb i wypracowanie strategii działania w zakresie m.in:

  • skonstruowania dochodowego pomysłu na firmę,
  • zakładania firmy,
  • opracowywania Biznes planu,
  • określenia rozmiarów inwestycji,
  • analizy opłacalności podejmowanych decyzji biznesowych,
  • pozyskiwania środków na inwestycje (dotacje, pożyczki, kredyty)

Pierwsze spotkanie jest zawsze bezpłatne i nie zobowiązuje do podejmowania żadnych decyzji o współpracy.

Możliwe formy rozliczania usługi doradczej:

  • stawka godzinowa,
  • ryczałt miesięczny.

Zapraszamy do współpracy!

Skutecznie pomogliśmy w otworzeniu ponad 250-tu firm
Ty możesz być następny.