Dotacje z Unii Europejskiej

Finansowanie bezzwrotne

Opis

Finansowanie bezzwrotne cieszy się największym zainteresowaniem, ponieważ pozwala na zbudowanie od podstaw niemal każdej firmy. W zakresie dofinansowywania konkretnych działalności, finansowane będą te branże, które są zgodne z potencjałem danego regionu.

Grupa Docelowa Beneficjentów

Dofinansowanie bezzwrotne w głównej mierze będzie zaspakajać potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osoby po 50 r. ż. , długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób niepełnosprawnych, mieszkańcy wsi i małych miast, kobiety, osoby do 24 r. ż

Procedura wnioskowa

  1. Złożenie formularza rekrutacyjnego, obejmującego założenia otwieranej firmy takie jak profil działalności, produkt, rynek docelowy, konkurencja, przeznaczenie dofinansowania zgodne z założeniami konkretnego projektu, do znalezienia w regulaminie projektu.
  2. Uczestnictwo w zajęciach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (rachunkowość, marketing, pisanie biznes plany) oraz w indywidualnych spotkaniach z doradcą biznesowym, który podczas indywidualnych konsultacji pomaga opracować realne założenia biznesu.
  3. Złożenie opracowanego biznes planu do oceny.
  4. Po uzyskaniu akceptacji następuje podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz określenie warunków wydatkowania środków.
  5. W okresie obowiązywania umowy musi zostać utrzymana firma (nie wolno jej zawiesić lub zlikwidować).
  6. W trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie w postaci dotacji pomostowej na bieżącą działalność

Potrzebujesz szybkiego kontaktu?
Zostaw Swój email -skontaktuję się z Tobą

Kontakt